ePUSA
 
Search for:

Obec Habrovany

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Obec Habrovany
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Obec Habrovany
Habrovany 48
40313 Řehlovice
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Habrovany 48
40313 Řehlovice
 (4.3) Office hours Monday: 08:00 - 12:30
Monday: 13:00 - 16:00
Wednesday: 08:00 - 12:30
Wednesday: 13:00 - 16:00
 (4.4) Phone 475187254 (stolní)
 (4.5) Fax number
 (4.6) WWW http://www.mesta.obce.cz/habrovany (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny habrovany@iol.cz (podatelna)
 (4.8) Další elektronické adresy
 (5) Případné platby lze poukázat --- unlisted ---
 (6) IN 00832201
 (7) VAT IN CZ00832201
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year --- unlisted ---
 (9) Source of info http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/dokumenty2.asp?u=3639&id_org=3639&id=15600
(10) Complaints http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/dokumenty2.asp?u=3639&id_org=3639&id=15313
(11) Legal remedies http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/dokumenty2.asp?u=3639&id_org=3639&id=15489
(12) Forms --- unlisted ---
(13) solving of the so-called life situations of a citizen http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy --- unlisted ---
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments --- unlisted ---
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report --- unlisted ---
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2022 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky