ePUSA
 
Search for:

Obec Barchov

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Obec Barchov
 (2) Way of founding Zákon 128/2000 Sb. o obcích
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Obec Barchov
Barchov 62
50401 Nový Bydžov
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Barchov 62
50401 Nový Bydžov
 (4.3) Office hours Monday: 18:00 - 20:00
Thursday: 18:00 - 20:00
 (4.4) Phone 724184490 (mobilní)
495444238 (stolní)
 (4.5) Fax number
 (4.6) WWW http://www.barchov.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
 (4.8) Další elektronické adresy obec@barchov.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 107467938/0300 (CZ54 0300 0000 0001 0746 7938)
 (6) IN 00268593
 (7) VAT IN CZ00268593
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year http://www.barchov.cz/rozpocty.php
 (9) Source of info http://www.barchov.cz/obecni-urad.php
(10) Complaints http://www.barchov.cz/obecni-urad.php
(11) Legal remedies --- unlisted ---
(12) Forms http://www.barchov.cz/formulare.php
(13) solving of the so-called life situations of a citizen --- unlisted ---
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy http://www.barchov.cz/vyhlasky.php
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments http://www.barchov.cz/cenik-uhrad.php
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report http://www.barchov.cz/vyrocni-zpravy.php
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky