ePUSA
 
Search for:

Město Nový Bydžov

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Město Nový Bydžov
 (2) Way of founding Zákon 128/2000 Sb., o obcích
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Město Nový Bydžov
Masarykovo náměstí 1
50401 Nový Bydžov
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Masarykovo náměstí 1
50401 Nový Bydžov
 (4.3) Office hours Monday: 07:30 - 11:00
Monday: 12:00 - 17:00
Wednesday: 07:30 - 11:00
Wednesday: 12:00 - 17:00
 (4.4) Phone 495703911 (stolní)
495490354 (stolní)
602364224 (mobilní)
602469521 (mobilní)
 (4.5) Fax number 495703985 (fax)
495493446 (fax)
 (4.6) WWW http://www.novybydzov.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
 (4.8) Další elektronické adresy mesto@novybydzov.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 19-1621511/0100 (CZ46 0100 0000 1900 0162 1511)
 (6) IN 00269247
 (7) VAT IN CZ00269247
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year Rozpočet 2010
Rozpočet 2007
Rozpočet 2009
Rozpočet 2006
 (9) Source of info Kontakty
(10) Complaints Kontakty
(11) Legal remedies Opravné prostředky
(12) Forms Formuláře ke stažení
(13) solving of the so-called life situations of a citizen Řešení situací
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy Vyhlášky a nařízení
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments Sazebník úhrad
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report Výroční zprávy
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky