ePUSA
 
Search for:

OBEC SENDRAŽICE

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název OBEC SENDRAŽICE
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa OBEC SENDRAŽICE
Sendražice 1
50303 Smiřice
50303
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Sendražice 1
50303 Smiřice
 (4.3) Office hours Monday: 17:30 - 19:00
 (4.4) Phone 495426210 (stolní)
495426184 (stolní)
 (4.5) Fax number 495426184 (fax)
 (4.6) WWW
http://www.sendrazice.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
 (4.8) Další elektronické adresy ou@sendrazice.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 27-2032040217/0100 (CZ91 0100 0000 2720 3204 0217)
 (6) IN 00269484
 (7) VAT IN --- isn´t VAT payer ---
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year --- unlisted ---
 (9) Source of info --- unlisted ---
(10) Complaints --- unlisted ---
(11) Legal remedies --- unlisted ---
(12) Forms --- unlisted ---
(13) solving of the so-called life situations of a citizen --- unlisted ---
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy --- unlisted ---
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments --- unlisted ---
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report --- unlisted ---
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky