ePUSA
 
Search for:

Město SMIŘICE

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Město SMIŘICE
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Město SMIŘICE
Palackého 106
50303 Smiřice
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Palackého 106
50303 Smiřice
 (4.3) Office hours Monday: 07:30 - 17:00
Wednesday: 07:30 - 17:00
 (4.4) Phone 495809010 (stolní)
775733290 (mobilní)
 (4.5) Fax number 495809018 (fax)
 (4.6) WWW http://www.mestosmirice.cz/default.php?id=84&ai=1&lang=cz&idk=879.1247132874&idka= (řešení životních situací)
http://www.mestosmirice.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny podatelna@mestosmirice.cz (podatelna)
 (4.8) Další elektronické adresy
 (5) Případné platby lze poukázat 19-1080803309/0800 (CZ30 0800 0000 1910 8080 3309)
 (6) IN 00269557
 (7) VAT IN CZ00269557
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year http://www.smirice.cz/default.php?id=135&ai=1&lang=cz&idk=241.1247079332&idka=
 (9) Source of info http://www.smirice.cz/default.php?id=31&ai=1&lang=cz&idk=241.1247079332&idka=
(10) Complaints http://www.smirice.cz/default.php?id=31&ai=1&lang=cz&idk=241.1247079332&idka=
(11) Legal remedies http://www.smirice.cz/default.php?id=31&ai=1&lang=cz&idk=241.1247079332&idka=
(12) Forms http://www.smirice.cz/default.php?id=31&ai=1&lang=cz&idk=241.1247079332&idka=
(13) solving of the so-called life situations of a citizen http://www.smirice.cz/default.php?id=84&ai=1&lang=cz&idk=241.1247079332&idka=
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy http://www.smirice.cz/default.php?id=81&ai=1&lang=cz&idk=241.1247079332&idka=
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments http://www.smirice.cz/default.php?id=80&ai=1&lang=cz&idk=241.1247079332&idka=
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report http://www.smirice.cz/default.php?id=82&ai=1&lang=cz&idk=241.1247079332&idka=
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky