ePUSA
 
Search for:

Obec Tisovec

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Obec Tisovec
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Obec Tisovec
Dřeveš 19
Tisovec
53973 Skuteč
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Dřeveš 19
Tisovec
53973 Skuteč
 (4.3) Office hours Monday: 15:30 - 17:00
Wednesday: 15:30 - 17:00
 (4.4) Phone 469344152 (stolní)
 (4.5) Fax number 469344152 (fax)
 (4.6) WWW http://www.tisovec.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
 (4.8) Další elektronické adresy tisovec.obec@seznam.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat /0100 (CZ04 0100 0000 0000 0000 0000)
 (6) IN 00271047
 (7) VAT IN --- isn´t VAT payer ---
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year --- unlisted ---
 (9) Source of info --- unlisted ---
(10) Complaints --- unlisted ---
(11) Legal remedies --- unlisted ---
(12) Forms --- unlisted ---
(13) solving of the so-called life situations of a citizen --- unlisted ---
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy --- unlisted ---
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments --- unlisted ---
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report --- unlisted ---
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2022 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky