ePUSA
 
Search for:

Město Nová Paka

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Město Nová Paka
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Město Nová Paka
Dukelské náměstí 39
50924 Nová Paka
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Dukelské náměstí 39
50924 Nová Paka
 (4.3) Office hours Monday: 08:00 - 11:00
Monday: 12:00 - 17:00
Wednesday: 08:00 - 11:00
Wednesday: 12:00 - 17:00
 (4.4) Phone 493760111 (stolní)
493760126 (stolní)
737289740 (mobilní)
724180133 (mobilní)
 (4.5) Fax number 493760120 (fax)
 (4.6) WWW
http://munovapaka.cz/vismo/isvs.asp?id_org=10512&p1=10157 (řešení životních situací)
http://www.munovapaka.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
posta@munovapaka.cz (podatelna)
 (4.8) Další elektronické adresy e-podatelna@munovapaka.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat --- unlisted ---
 (6) IN 00271888
 (7) VAT IN CZ00271888
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year --- unlisted ---
 (9) Source of info http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/dokumenty2.asp?u=10512&id_org=10512&id=2682
(10) Complaints http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/dokumenty2.asp?u=10512&id_org=10512&id=2782
(11) Legal remedies http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/dokumenty2.asp?u=10512&id_org=10512&id=2482
(12) Forms --- unlisted ---
(13) solving of the so-called life situations of a citizen --- unlisted ---
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/dokumenty2.asp?u=10512&id_org=10512&id=107424
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/dokumenty2.asp?u=10512&id_org=10512&id=149084
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/index.asp?u=10512&id_org=10512&id_ktg=11191
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky