ePUSA
 
Search for:

OBEC PUCHLOVICE

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název OBEC PUCHLOVICE
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa OBEC PUCHLOVICE
Puchlovice 16
50315 Nechanice
50315
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu --- unlisted ---
 (4.3) Office hours Thursday: 19:00 - 20:00
 (4.4) Phone 495444279 (stolní)
725081310 (mobilní)
 (4.5) Fax number
 (4.6) WWW --- unlisted ---
 (4.7) Adresa e-podatelny
 (4.8) Další elektronické adresy puchlovice@quick.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 1080786369/0800 (CZ69 0800 0000 0010 8078 6369)
 (6) IN 45978794
 (7) VAT IN CZ45978794
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year --- unlisted ---
 (9) Source of info --- unlisted ---
(10) Complaints --- unlisted ---
(11) Legal remedies --- unlisted ---
(12) Forms --- unlisted ---
(13) solving of the so-called life situations of a citizen --- unlisted ---
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy --- unlisted ---
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments --- unlisted ---
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report --- unlisted ---
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky