ePUSA
 
Search for:

Obec Střevač

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Obec Střevač
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Obec Střevač
Střevač 49
50722 Střevač
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Střevač 49
50722 Střevač
 (4.3) Office hours Wednesday: 18:00 - 19:00
 (4.4) Phone 724180329 (mobilní)
724180330 (mobilní)
493594130 (stolní)
 (4.5) Fax number 493594132 (fax)
 (4.6) WWW http://www.strevac.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
 (4.8) Další elektronické adresy strevac@seznam.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 161937590/0300 (CZ82 0300 0000 0001 6193 7590)
 (6) IN 00272175
 (7) VAT IN --- isn´t VAT payer ---
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year --- unlisted ---
 (9) Source of info --- unlisted ---
(10) Complaints --- unlisted ---
(11) Legal remedies --- unlisted ---
(12) Forms --- unlisted ---
(13) solving of the so-called life situations of a citizen --- unlisted ---
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy --- unlisted ---
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments --- unlisted ---
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report --- unlisted ---
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky