ePUSA
 
Search for:

OBEC SLAVĚTÍN NAD METUJÍ

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název OBEC SLAVĚTÍN NAD METUJÍ
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa OBEC SLAVĚTÍN NAD METUJÍ
Slavětín nad Metují 83
549 0 Nové Město nad Metují 1
54901
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Slavětín nad Metují 83
54901 Nové Město nad Metují 1
 (4.3) Office hours Wednesday: 14:00 - 17:00
 (4.4) Phone 491475530 (stolní)
603218079 (mobilní)
 (4.5) Fax number 491475530 (fax)
 (4.6) WWW http://www.slavetinnadmetuji.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
 (4.8) Další elektronické adresy ou_slavetin_nm@quick.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 13429551/0100 (CZ58 0100 0000 0000 1342 9551)
 (6) IN 00273031
 (7) VAT IN --- isn´t VAT payer ---
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year --- unlisted ---
 (9) Source of info --- unlisted ---
(10) Complaints --- unlisted ---
(11) Legal remedies --- unlisted ---
(12) Forms --- unlisted ---
(13) solving of the so-called life situations of a citizen --- unlisted ---
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy --- unlisted ---
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments --- unlisted ---
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report --- unlisted ---
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky