ePUSA
 
Search for:

Obec Hamry

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Obec Hamry
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Obec Hamry
Hamry 30
34022 Nýrsko
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Hamry 30
34022 Nýrsko
 (4.3) Office hours Monday: 08:00 - 17:00
Wednesday: 08:00 - 17:00
 (4.4) Phone 376390180 (stolní)
 (4.5) Fax number
 (4.6) WWW http://www.obechamry.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
 (4.8) Další elektronické adresy urad@obechamry.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 2366527359/0800 (CZ38 0800 0000 0023 6652 7359)
 (6) IN 43313809
 (7) VAT IN CZ43313809
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year --- unlisted ---
 (9) Source of info --- unlisted ---
(10) Complaints --- unlisted ---
(11) Legal remedies --- unlisted ---
(12) Forms --- unlisted ---
(13) solving of the so-called life situations of a citizen --- unlisted ---
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy --- unlisted ---
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments --- unlisted ---
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report --- unlisted ---
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2020 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky