ePUSA
 
Search for:

Obec Dolní Branná

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Obec Dolní Branná
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Obec Dolní Branná
Dolní Branná 256
54362 Dolní Branná
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Dolní Branná 256
54362 Dolní Branná
 (4.3) Office hours Monday: 14:00 - 17:00
Wednesday: 08:00 - 17:00
 (4.4) Phone 724180071 (mobilní)
499421385 (stolní)
 (4.5) Fax number
 (4.6) WWW
http://www.dbranna.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
 (4.8) Další elektronické adresy obec@dbranna.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 5021601/0100 (CZ79 0100 0000 0000 0502 1601)
 (6) IN 00277738
 (7) VAT IN CZ277738
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year --- unlisted ---
 (9) Source of info --- unlisted ---
(10) Complaints --- unlisted ---
(11) Legal remedies --- unlisted ---
(12) Forms --- unlisted ---
(13) solving of the so-called life situations of a citizen --- unlisted ---
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy --- unlisted ---
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments --- unlisted ---
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report --- unlisted ---
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2018 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky