ePUSA
 
Search for:

Město Tišnov

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Město Tišnov
 (2) Way of founding http://www.tisnov.cz/index.php?page=povinne106
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Město Tišnov
nám. Míru 111
Tišnov
66601 Tišnov 1
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu nám. Míru 111
Tišnov
66601 Tišnov 1
 (4.3) Office hours Monday: 07:00 - 17:00
Wednesday: 07:00 - 17:00
Friday: 07:00 - 12:00
 (4.4) Phone 549439711 (stolní)
776586408 (mobilní)
776850544 (mobilní)
 (4.5) Fax number 549439780 (fax)
 (4.6) WWW
http://www.tisnov.cz/cs/mesto/mestsky-urad/zakon-106/povinne-zverejnovane-informace-106.html (řešení životních situací)
http://www.tisnov.cz/ (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny epodatelna@tisnov-mesto.cz (podatelna)
 (4.8) Další elektronické adresy
urad@tisnov.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 19-1425641/0100 (CZ96 0100 0000 1900 0142 5641)
 (6) IN 00282707
 (7) VAT IN CZ00282707
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year http://www.tisnov.cz/index.php?page=povinne106
 (9) Source of info http://www.tisnov.cz/index.php?page=zakon106
(10) Complaints http://www.tisnov.cz/index.php?page=povinne106
(11) Legal remedies http://www.tisnov.cz/index.php?page=povinne106
(12) Forms http://www.tisnov.cz/index.php?page=formulare
(13) solving of the so-called life situations of a citizen http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/place
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy http://www.tisnov.cz/index.php?page=vyhlasky
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments http://www.tisnov.cz/index.php?page=sazebnik106
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report http://www.tisnov.cz/index.php?page=vyrzpr106
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2022 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky