ePUSA
 
Search for:

Město Pohořelice

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Město Pohořelice
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure http://www.pohorelice.cz/default.asp?nDepartmentID=2&nLanguageID=1
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Město Pohořelice
Vídeňská 699
69123 Pohořelice
69123
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Vídeňská 699
69123 Pohořelice
 (4.3) Office hours Monday: 08:00 - 17:00
Wednesday: 08:00 - 17:00
 (4.4) Phone 519301316 (stolní)
519301311 (stolní)
 (4.5) Fax number 519301309 (fax)
 (4.6) WWW http://www.pohorelice.cz/ (oficiální)
http://www.pohorelice.cz/jak-co-vyridit (řešení životních situací)
 (4.7) Adresa e-podatelny
 (4.8) Další elektronické adresy sekretariat@pohorelice.cz (oficiální)
podatelna@pohorelice.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 1381733359/0800 (CZ89 0800 0000 0013 8173 3359)
 (6) IN 00283509
 (7) VAT IN CZ00283509
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year http://www.pohorelice.cz/povinne-informace-64
 (9) Source of info --- unlisted ---
(10) Complaints --- unlisted ---
(11) Legal remedies --- unlisted ---
(12) Forms --- unlisted ---
(13) solving of the so-called life situations of a citizen --- unlisted ---
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy http://www.pohorelice.cz/obecne-zavazne-vyhlasky-mesta
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments http://www.pohorelice.cz/povinne-informace-64
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report http://www.pohorelice.cz/povinne-informace-64
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky