ePUSA
 
Search for:

Statutární město Zlín

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Statutární město Zlín
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Statutární město Zlín
náměstí Míru 12
Zlín
76001 Zlín 1
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu náměstí Míru 12
Zlín
76001 Zlín 1
 (4.3) Office hours Monday: 08:00 - 17:00
Wednesday: 08:00 - 17:00
 (4.4) Phone 577630111 (stolní)
 (4.5) Fax number 577432911 (fax)
 (4.6) WWW http://www.zlin.eu/page/20632.zivotni-situace-chci-si.vyridit-/ (řešení životních situací)
http://www.zlin.eu (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
posta@muzlin.cz (podatelna)
 (4.8) Další elektronické adresy muzlin@muzlin.cz (oficiální)
is@muzlin.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 3049002/0800 (CZ34 0800 0000 0000 0304 9002)
 (6) IN 00283924
 (7) VAT IN CZ00283924
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year http://www.zlin.eu/page/10295.rozpocet
 (9) Source of info http://www.zlin.eu/page/13278.zadost-o-informaci
(10) Complaints http://www.zlin.eu/page/23513.elektronicka-podatelna/
(11) Legal remedies http://www.zlin.eu/page/13272.opravne-prostredky
(12) Forms http://www.zlin.eu/page/10314.elektronicke-formulare
(13) solving of the so-called life situations of a citizen http://www.zlin.eu/page/20632.zivotni-situace/
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy http://www.zlin.eu/page/13274.nejdulezitejsi-predpisy
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments http://www.zlin.eu/page/8.sazebnik
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report http://www.zlin.eu/page/13276.vyrocni-zprava
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2022 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky