ePUSA
 
Search for:

Město Fryšták

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Město Fryšták
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Město Fryšták
náměstí Míru 43
76316 Fryšták
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu náměstí Míru 43
76316 Fryšták
 (4.3) Office hours Monday: 08:00 - 11:30
Monday: 12:30 - 17:00
Wednesday: 08:00 - 11:30
Wednesday: 12:30 - 17:00
 (4.4) Phone
577911051 (stolní)
 (4.5) Fax number 577911803 (fax)
 (4.6) WWW http://www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-259637.aspx (řešení životních situací)
http://www.frystak.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny podatelna@frystak.cz (podatelna)
 (4.8) Další elektronické adresy
 (5) Případné platby lze poukázat 19-3724661/0100 (CZ57 0100 0000 1900 0372 4661)
 (6) IN 00283916
 (7) VAT IN CZ00283916
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year --- unlisted ---
 (9) Source of info --- unlisted ---
(10) Complaints --- unlisted ---
(11) Legal remedies --- unlisted ---
(12) Forms --- unlisted ---
(13) solving of the so-called life situations of a citizen --- unlisted ---
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy --- unlisted ---
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments --- unlisted ---
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report --- unlisted ---
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2022 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky