ePUSA
 
Search for:

Obec Hřivínův Újezd

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Obec Hřivínův Újezd
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Obec Hřivínův Újezd
Hřivínův Újezd 50
76307 Velký Ořechov
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Hřivínův Újezd 50
76307 Velký Ořechov
 (4.3) Office hours Monday: 08:00 - 17:00
Wednesday: 08:00 - 17:00
 (4.4) Phone 577996074 (stolní)
724179344 (mobilní)
 (4.5) Fax number
 (4.6) WWW http://www.hrivinuvujezd.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
 (4.8) Další elektronické adresy starosta@hrivinuvujezd.cz (oficiální)
hrivinuv.ujezd@worldonline.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat --- unlisted ---
 (6) IN 00283983
 (7) VAT IN --- isn´t VAT payer ---
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year --- unlisted ---
 (9) Source of info --- unlisted ---
(10) Complaints --- unlisted ---
(11) Legal remedies --- unlisted ---
(12) Forms --- unlisted ---
(13) solving of the so-called life situations of a citizen --- unlisted ---
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy --- unlisted ---
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments --- unlisted ---
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report --- unlisted ---
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky