ePUSA
 
Search for:

Město Luhačovice

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Město Luhačovice
 (2) Way of founding Obec je základním územním samosprávním společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obce se řídí zejména zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Město Luhačovice
nám. 28. října 543
76326 Luhačovice
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu nám. 28. října 543
76326 Luhačovice
 (4.3) Office hours Monday: 07:30 - 12:00
Monday: 13:00 - 17:00
Wednesday: 07:30 - 12:00
Wednesday: 13:00 - 17:00
 (4.4) Phone 577197411 (stolní)
577197421 (stolní)
 (4.5) Fax number 577197425 (fax)
 (4.6) WWW http://www.luhacovice.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny e-podatelna@mesto.luhacovice.cz (podatelna)
podatelna@mesto.luhacovice.cz (podatelna)
 (4.8) Další elektronické adresy
 (5) Případné platby lze poukázat --- unlisted ---
 (6) IN 00284165
 (7) VAT IN CZ00284165
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year http://mesta.obce.cz/detail106.asp?id_org=8857&id_polozky=8
 (9) Source of info http://mesta.obce.cz/detail106.asp?id_org=8857&id_polozky=9
(10) Complaints http://mesta.obce.cz/detail106.asp?id_org=8857&id_polozky=10
(11) Legal remedies http://mesta.obce.cz/detail106.asp?id_org=8857&id_polozky=11
(12) Forms --- unlisted ---
(13) solving of the so-called life situations of a citizen http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/place
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy http://www.luhacovice.cz/page/1603.prehled-zakonu
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments http://mesta.obce.cz/detail106.asp?id_org=8857&id_polozky=15
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report http://mesta.obce.cz/detail106.asp?id_org=8857&id_polozky=16
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2022 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky