ePUSA
 
Search for:

OBEC PROVODOV

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název OBEC PROVODOV
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa OBEC PROVODOV
Provodov 28
76345 Březůvky
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Provodov 28
76345 Březůvky
 (4.3) Office hours Monday: 07:00 - 11:00
Monday: 11:30 - 18:00
Wednesday: 07:00 - 11:00
Wednesday: 11:30 - 17:00
 (4.4) Phone
577994024 (stolní)
 (4.5) Fax number 577994314 (fax)
 (4.6) WWW
http://www.provodov.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny --- unlisted ---
 (4.8) Další elektronické adresy --- unlisted ---
 (5) Případné platby lze poukázat /0100 (CZ04 0100 0000 0000 0000 0000)
 (6) IN 00284378
 (7) VAT IN --- isn´t VAT payer ---
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year --- unlisted ---
 (9) Source of info --- unlisted ---
(10) Complaints --- unlisted ---
(11) Legal remedies --- unlisted ---
(12) Forms --- unlisted ---
(13) solving of the so-called life situations of a citizen --- unlisted ---
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy --- unlisted ---
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments --- unlisted ---
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report --- unlisted ---
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2022 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky