ePUSA
 
Search for:

Obec Spytihněv

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Obec Spytihněv
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Obec Spytihněv
Spytihněv 359
76364 Spytihněv
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Spytihněv 359
76364 Spytihněv
 (4.3) Office hours Monday: 07:30 - 16:30
Tuesday: 07:30 - 15:30
Wednesday: 07:30 - 16:30
Thursday: 07:30 - 15:30
Friday: 07:30 - 15:30
 (4.4) Phone
571117121 (stolní)
724271015 (mobilní)
 (4.5) Fax number 577943029 (fax)
 (4.6) WWW http://www.spytihnev.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
 (4.8) Další elektronické adresy ou@spytihnev.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 4620661/0100 (CZ65 0100 0000 0000 0462 0661)
1407074399/0800 (CZ36 0800 0000 0014 0707 4399)
 (6) IN 00284491
 (7) VAT IN --- isn´t VAT payer ---
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year --- unlisted ---
 (9) Source of info --- unlisted ---
(10) Complaints --- unlisted ---
(11) Legal remedies --- unlisted ---
(12) Forms --- unlisted ---
(13) solving of the so-called life situations of a citizen --- unlisted ---
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy --- unlisted ---
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments --- unlisted ---
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report --- unlisted ---
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2022 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky