ePUSA
 
Search for:

Město Vizovice

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Město Vizovice
 (2) Way of founding http://www.vizovice.eu/on-line-zpravodaj/2-duvod-a-zpusob-zalozeni.html
 (3) Organizational structure Organizační struktura
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Město Vizovice
Masarykovo nám. 1007
76312 Vizovice
76312
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Masarykovo nám. 1007
76312 Vizovice
 (4.3) Office hours Monday: 08:00 - 12:00
Monday: 12:30 - 17:00
Wednesday: 08:00 - 12:00
Wednesday: 12:30 - 17:00
 (4.4) Phone 577599111 (stolní)
577599101 (stolní)
 (4.5) Fax number 577599160 (fax)
577599112 (fax)
 (4.6) WWW http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/708/place (řešení životních situací)
http://www.vizovice.eu (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
 (4.8) Další elektronické adresy sekretariat@vizovice.eu (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 1406726359/0800 (CZ47 0800 0000 0014 0672 6359)
 (6) IN 00284653
 (7) VAT IN --- isn´t VAT payer ---
 (8) Dokumenty Žádosti a formuláře v el. podobě
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů Seznam hlavních dokumentů
 (8.2) Budget for this year and last year Rozpočet města
 (9) Source of info Žádost o informace
(10) Complaints Příjem žádostí a jejich podání
(11) Legal remedies Opravné prostředky
(12) Forms Žádosti a formuláře
(13) solving of the so-called life situations of a citizen Životní situace
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy Nejdůležitější používané předpisy
(14.2) Vydané právní předpisy Obecně závazné vyhlášky a nařízení
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments Sazebník úhrad za poskytování inf.
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report Výroční zpráva podle zákovan č. 106/1999 Sb.
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2022 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky