ePUSA
 
Search for:

Obec Dražůvky

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Obec Dražůvky
 (2) Way of founding dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Obec Dražůvky
Dražůvky 114
69633 Archlebov
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Dražůvky 114
69633 Archlebov
 (4.3) Office hours Monday: 08:30 - 16:30
Tuesday: 08:30 - 13:30
Wednesday: 08:30 - 16:30
Thursday: 08:30 - 13:30
Friday: 08:30 - 13:30
 (4.4) Phone 518633526 (stolní)
 (4.5) Fax number
 (4.6) WWW
http://www.drazuvky.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
 (4.8) Další elektronické adresy obec.drazuvky@tiscali.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 23829671/0100 (CZ81 0100 0000 0000 2382 9671)
 (6) IN 00488429
 (7) VAT IN --- isn´t VAT payer ---
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year http://www.epusa.cz/download/?5409_Rozpocet_2006.xls
 (9) Source of info www.drazuvky.cz
(10) Complaints www.drazuvky.cz
(11) Legal remedies --- unlisted ---
(12) Forms osobně na OÚ
(13) solving of the so-called life situations of a citizen portál veřejné správy
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy vyhlášky obce
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments --- unlisted ---
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report --- unlisted ---
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky