ePUSA
 
Search for:

Statutární město Jihlava

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Statutární město Jihlava
 (2) Way of founding Zákon 128/2000 Sb., o obcích
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Statutární město Jihlava
Masarykovo náměstí 97/1
Jihlava
58601 Jihlava 1
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Masarykovo náměstí 97/1
Jihlava
58601 Jihlava 1
 (4.3) Office hours Monday: 08:00 - 17:00
Wednesday: 08:00 - 17:00
Friday: 08:00 - 14:00
 (4.4) Phone 565591111 (stolní)
 (4.5) Fax number 567310044 (fax)
 (4.6) WWW http://www.jihlava.cz/13-popisy-postupu-navody-pro-reseni-zivotnich-situaci/ds-4530/p1=49326 (řešení životních situací)
http://www.jihlava.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny epodatelna@jihlava-city.cz (podatelna)
 (4.8) Další elektronické adresy
vzdelavani@jihlava-city.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 1466072369/0800 (CZ98 0800 0000 0014 6607 2369)
94-6911681/0710 (CZ75 0710 0000 9400 0691 1681)
 (6) IN 00286010
 (7) VAT IN CZ00286010
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year odkaz
 (9) Source of info odkaz
(10) Complaints odkaz
(11) Legal remedies odkaz
(12) Forms odkaz
(13) solving of the so-called life situations of a citizen odkaz
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy --- unlisted ---
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments odkaz
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report odkaz
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2022 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky