ePUSA
 
Search for:

Město Moravské Budějovice

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Město Moravské Budějovice
 (2) Way of founding http://mesta.obce.cz/mool-vol/dokumenty2.asp?id_org=9890&id=359656
 (3) Organizational structure http://mesta.obce.cz/mool-vol/dokumenty2.asp?id_org=9890&id=430267
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Město Moravské Budějovice
nám. Míru 31
Moravské Budějovice
67602 Moravské Budějovice 2
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu nám. Míru 31
Moravské Budějovice
67602 Moravské Budějovice 2
 (4.3) Office hours Monday: 07:30 - 17:00
Tuesday: 07:30 - 15:30
Wednesday: 07:30 - 17:00
Thursday: 07:30 - 15:30
Friday: 07:30 - 15:00
 (4.4) Phone 568408311 (stolní)
568408313 (stolní)
 (4.5) Fax number 568421022 (fax)
568408312 (fax)
 (4.6) WWW
http://www.mbudejovice.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny epodatelna@mbudejovice.cz (podatelna)
 (4.8) Další elektronické adresy
mesto@mbudejovice.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat /0100 (CZ04 0100 0000 0000 0000 0000)
94-6616711/0710 (CZ80 0710 0000 9400 0661 6711)
 (6) IN 00289931
 (7) VAT IN CZ00289931
 (8) Dokumenty Další povinně zveřejňované informace
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů http://mesta.obce.cz/mool-vol/index.asp?id_org=9890
 (8.2) Budget for this year and last year http://mesta.obce.cz/mool-vol/zobraz_dok.asp?id_org=9890&id_ktg=8615
 (9) Source of info http://mesta.obce.cz/mool-vol/dokumenty2.asp?id_org=9890&id=359756
(10) Complaints http://mesta.obce.cz/mool-vol/dokumenty2.asp?id_org=9890&id=65188
(11) Legal remedies http://mesta.obce.cz/mool-vol/dokumenty2.asp?id_org=9890&id=360056
(12) Forms http://mesta.obce.cz/mool-vol/zobraz_dok.asp?id_org=9890&id_ktg=15083
(13) solving of the so-called life situations of a citizen http://mesta.obce.cz/mool-vol/zobraz_dok.asp?id_org=9890&id_ktg=15098
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy http://mesta.obce.cz/mool-vol/zobraz_dok.asp?id_org=9890&id_ktg=2005
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments http://mesta.obce.cz/mool-vol/dokumenty2.asp?id_org=9890&id=280433
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report http://mesta.obce.cz/mool-vol/zobraz_dok.asp?id_org=9890&id_ktg=5009
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky