ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Slavkov u Brna

Sestava dle 106/1999 Sb.


 (1) Název Město Slavkov u Brna
 (2) Důvod a způsob založení dle zákona č. 128/2000 Sb.
 (3) Organizační struktura Organizační struktura
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Město Slavkov u Brna
Palackého náměstí 65
68401 Slavkov u Brna
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Palackého náměstí 65
68401 Slavkov u Brna
 (4.3) Úřední hodiny Pondělí: 07:30 - 17:00
Středa: 07:30 - 17:00
 (4.4) Telefon 544121119 (stolní)
544121111 (stolní)
 (4.5) Čísla faxu 544121171 (fax)
544121173 (fax)
 (4.6) Adresa internetové stránky http://www.slavkov.cz (oficiální)
http://www.slavkov.cz/cz/potrebuji-vyridit/reseni-zivotnich-situaci/ (řešení životních situací)
 (4.7) Adresa e-podatelny
 (4.8) Další elektronické adresy podatelna@meuslavkov.cz (oficiální)
mesto@meuslavkov.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 729731/0100 (CZ04 0100 0000 0000 0072 9731)
 (6) 00292311
 (7) DIČ --- není plátcem DPH ---
 (8) Dokumenty --- nevyplněno ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- nevyplněno ---
 (8.2) Rozpočet Rozpočet města
 (9) Žádosti o informace Městský úřad poskytne informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním. Žádost či stížnost lze podat na podatelně MěÚ Slavkov u Brna.
(10) Příjem žádostí a dalších podání Pokud již byla informace zveřejněna, může být žadatel odkázán na tuto informaci. Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují všichni zaměstnanci MěÚ v rámci své působnosti. Písemně podané žádosti se centrálně evidují na podatelně. Po zaevidování bude žádost předána k vyřízení příslušnému odboru MěÚ.
(11) Opravné prostředky Opravné prostředky se podávají prostřednictvím odboru MěÚ, který napadené rozhodnutí vydal. Lhůta pro podání odvolání - do 15 dnů ode dne doručení ( § 16 odst. 1)
(12) Formuláře potřebné formuláře naleznete u každého odboru na www.slavkov.cz
(13) Popisy postupů - návody pro řešení životních situací http://www.slavkov.cz/cz/potrebuji-vyridit/resenizivotnich-situaci
(14) Předpisy  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy http://www.slavkov.cz/cz/dokumenty-mesta/vyhlasky-mesta/
(14.2) Vydané právní předpisy --- nevyplněno ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Sazebník úhrad za poskytování informací naleznete u každého odboru samostatně na adrese www.slavkov.cz
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- nevyplněno ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- nevyplněno ---
(16.2) Výhradní licence --- nevyplněno ---
(17) Výroční zpráva http://www.slavkov.cz/cz/dokumenty-mesta/ostatni/
 

Historizace (stav k datu)

Datum:
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English