ePUSA
 
Search for:

Město Orlová

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Město Orlová
 (2) Way of founding Město Orlová vzniklo jako územní samosprávná jednotka na základě zákona č. 367/1990 Sb. ze dne 4. září 1990. Činnost provozuje na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění.
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Město Orlová
Osvobození 796
Lutyně
73514 Orlová 4
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Osvobození 796
Lutyně
73514 Orlová 4
 (4.3) Office hours Monday: 08:00 - 11:30
Monday: 12:30 - 17:00
Wednesday: 08:00 - 11:30
Wednesday: 12:30 - 17:00
Thursday: 08:00 - 11:30
Thursday: 12:30 - 13:30
 (4.4) Phone
596581111 (stolní)
 (4.5) Fax number 596581123 (fax)596581333 (fax)
 (4.6) WWW http://www.mesto-orlova.cz/meu/index.php?volba=informace (řešení životních situací)
http://www.mesto-orlova.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
posta@muor.cz (podatelna)
 (4.8) Další elektronické adresy urad@muor.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 107216397/0300 (CZ12 0300 0000 0001 0721 6397)
 (6) IN 00297577
 (7) VAT IN CZ00297577
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year http://www.mesto-orlova.cz/meu/index.php?volba=informace
 (9) Source of info http://www.mesto-orlova.cz/meu/index.php?volba=informace
(10) Complaints --- unlisted ---
(11) Legal remedies --- unlisted ---
(12) Forms http://www.mesto-orlova.cz/meu/index.php?volba=formulare&upresni=vsechnyformulare&menu=online
(13) solving of the so-called life situations of a citizen http://www.mesto-orlova.cz/meu/index.php?volba=jak_resit&upresni=vsechnysituace&menu=online
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy http://www.mesto-orlova.cz/meu/index.php?volba=informace
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments http://www.mesto-orlova.cz/meu/index.php?volba=informace&upresni=sazebnik
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report http://www.mesto-orlova.cz/meu/index.php?volba=informace
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2022 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky