ePUSA
 
Search for:

Město Frenštát pod Radhoštěm

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Město Frenštát pod Radhoštěm
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Město Frenštát pod Radhoštěm
nám. Míru 1
74401 Frenštát pod Radhoštěm
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu nám. Míru 1
74401 Frenštát pod Radhoštěm
 (4.3) Office hours Monday: 08:00 - 17:00
Tuesday: 09:00 - 12:00
Wednesday: 08:00 - 17:00
 (4.4) Phone
556833111 (stolní)
 (4.5) Fax number 556833235 (fax)556836625 (fax)
 (4.6) WWW
http://www.mufrenstat.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
epodatelna@mufrenstat.cz (podatelna)
 (4.8) Další elektronické adresy podatelna@mufrenstat.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 1724801/0100 (CZ77 0100 0000 0000 0172 4801)
 (6) IN 00297852
 (7) VAT IN CZ00297852
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year --- unlisted ---
 (9) Source of info http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/formulare2.asp?u=3471&id_org=3471&id_f=1726
(10) Complaints http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/formulare1.asp?u=3471
(11) Legal remedies http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/dokumenty2.asp?u=3471&id_org=3471&id=92050
(12) Forms http://vismo.obce.cz/frenstat/formulare1.asp?u=3471&podat=1
(13) solving of the so-called life situations of a citizen --- unlisted ---
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/dokumenty2.asp?u=3471&id_org=3471&id=43226
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/dokumenty2.asp?u=3471&id_org=3471&id=98342
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/index.asp?u=3471&id_org=3471&id_ktg=6618
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky