ePUSA
 
Search for:

administrative districts and offices


Farnost
Telč
Finanční úřad
Telč
Hygienická správa
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Katastrální úřad
Telč
Matrika
Telč
Obvody středisek ZZS
Jihlava
Okresní správa sociálního zabezpečení
Jihlava
Policie ČR -obvodní oddělení
Telč
Pozemkový úřad
Jihlava
SSP - kontaktní místo
Telč
Státní veterinární správa
Jihlava
Stavební úřad
Městský úřad Telč - Stavební úřad
Úřad práce
Telč
Územ. odbor HZS
Jihlava
Územní vojenská správa
Jihlava
 

Historization (status on the date )

Date:

History of changes

changes in last week
changes in last 2 weeks
from to (day.month.year)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky