ePUSA
 
Search for:

administrative districts and offices


Farnost
Moravské Budějovice
Finanční úřad
Moravské Budějovice
Hygienická správa
Třebíč
Katastrální úřad
Moravské Budějovice
Matrika
Moravské Budějovice
Obvody středisek ZZS
Moravské Budějovice
Okresní správa sociálního zabezpečení
Třebíč
Policie ČR -obvodní oddělení
Moravské Budějovice
Pozemkový úřad
Třebíč
SSP - kontaktní místo
Moravské Budějovice
Státní veterinární správa
Třebíč
Stavební úřad
Městský úřad Moravské Budějovice - Stavební úřad
Úřad práce
Moravské Budějovice
Územ. odbor HZS
Třebíč
Územní vojenská správa
Jihlava
 

Historization (status on the date )

Date:

History of changes

changes in last week
changes in last 2 weeks
from to (day.month.year)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky