ePUSA
 
Vyhledávání:

Kraj Vysočina

Základní údaje


    Typ subjektu:
Kraj
(1) Ofic. název subjektu:
Kraj Vysočina
(4) Adresa sídla:
Žižkova 1882/57
58601 Jihlava
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
4050005000/6800
(CZ83 6800 0000 0040 5000 5000)
(6) IČ: Nápověda
70890749
(7) DIČ: Nápověda
CZ70890749
    Kód kraje:
108
   Zkratka subjektu:
KVYSOCINA
(4) Email:
epodatelna@kr-vysocina.cz
[podatelna]
posta@kr-vysocina.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.kr-vysocina.cz/13-popisy-postupu-navody-pro-reseni-zivotnich-situaci/ds-300853/p1=1859
[řešení životních situací]
http://www.kr-vysocina.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420564602111
[stolní]
+420564602420
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Úterý: 08:00 - 13:00
Středa: 08:00 - 17:00
Čtvrtek: 08:00 - 13:00
Pátek: 08:00 - 13:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 02.08.2013 14:33:13
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English