ePUSA
 
Vyhledávání:

Plzeňský kraj > Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o.

Základní údaje


zpět na seznam organizací
    Typ zřiz. organizace:
Zdravotnictví
    Právní forma zřiz. org.:
společnost s ručením omezeným
(1) Ofic. název subjektu:
Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o.
(4) Adresa:
Kyjovská 607
34815 Planá
(5) Bankovní spojení:
20001-1981477379/0800
(CZ64 0800 0200 0119 8147 7379)
115-6660050297/0100
(CZ34 0100 0001 1566 6005 0297)
(6) IČ: Nápověda
26360896
(7) DIČ: Nápověda
CZ699005333
    Kód obce:
43
   Zkratka subjektu:
ZO11312
(4) Email:
info@svataanna.nemocnicepk.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.svataanna.nemocnicepk.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
374751911
[stolní]
    Úřední hodiny:
--- nevyplněno ---
 
garant dat: 26360896@kr-plzensky, poslední úprava: 13.06.2023 18:21:53
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English