ePUSA
 
Vyhledávání:

Plzeňský kraj > Muzeum Chodska v Domažlicích, příspěvková organizace

Základní údaje


zpět na seznam organizací
    Typ zřiz. organizace:
Muzea
    Právní forma zřiz. org.:
příspěvková organizace
(1) Ofic. název subjektu:
Muzeum Chodska v Domažlicích, příspěvková organizace
(4) Adresa sídla:
Chodské náměstí 96
Město
34401 Domažlice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
195318675/0300
(CZ61 0300 0000 0001 9531 8675)
(6) IČ: Nápověda
00073873
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
43
   Zkratka subjektu:
ZO6549
(4) Email:
muzeum@muzeum-chodska.com
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.muzeum-chodska.com
[oficiální]
(4) Telefon:
+420728838519
[mobilní]
+420379725952
[stolní]
    Úřední hodiny:
--- nevyplněno ---
 
garant dat: kultura@kr-plzensky, poslední úprava: 14.08.2013 09:59:55
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English