ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Královec

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Královec
(4) Adresa:
Královec 78
54203 Královec
(5) Bankovní spojení:
32329601/0100
(CZ91 0100 0000 0000 3232 9601)
(6) IČ: Nápověda
47465549
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
530808
   Zkratka subjektu:
Kralovec
(4) Email:
oukralovec@volny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obeckralovec.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724180073
[mobilní]
+420499876190
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 17:00
Čtvrtek: 07:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:19:48
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English