ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Sádek

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Sádek
(4) Adresa sídla:
Sádek 39
26101 Sádek
(4) Doručovací adresa:
Sádek 55
26101 Příbram 1
(5) Bankovní spojení:
15122211/0100
(CZ79 0100 0000 0000 1512 2211)
(6) IČ: Nápověda
00243264
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
541273
   Zkratka subjektu:
Sadek
(4) Email:
starosta@obec-sadek.cz
[oficiální]
info@obec-sadek.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obec-sadek.cz
[oficiální]
http://poplatky.obec-sadek.cz
[získání informací]
(4) Telefon:
+420318614222
[stolní]
+420318614222
[fax]
    Úřední hodiny:
Středa: 17:00 - 19:00
 
garant dat: adm_Sadek@czp, poslední úprava: 20.01.2016 18:45:13
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English