ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Jimlín

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Jimlín
(4) Adresa sídla:
Jimlín 7
44001 Jimlín
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
9224-481/0100
(CZ39 0100 0092 2400 0000 0481)
(6) IČ: Nápověda
00556327
(7) DIČ: Nápověda
CZ00556327
    Kód obce:
546011
   Zkratka subjektu:
Jimlin
(4) Email:
starosta@jimlin.cz
[podatelna]
info@jimlin.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.jimlin.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420415696225
[stolní]
+420415696225
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 16:30
Středa: 07:00 - 16:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:30:07
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English