ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC VRCHOVNICE

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC VRCHOVNICE
(4) Adresa sídla:
Vrchovnice 18
50303 Vrchovnice
(4) Doručovací adresa:
Vrchovnice 15
50303 Smiřice
(5) Bankovní spojení:
212909865/0300
(CZ80 0300 0000 0002 1290 9865)
(6) IČ: Nápověda
00578827
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
548057
   Zkratka subjektu:
Vrchovnice
(4) Email:
vrchovnice@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
--- nevyplněno ---
(4) Telefon:
+420603970359
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Čtvrtek: 18:00 - 19:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 11.04.2012 09:20:11
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English