ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Koberovice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Koberovice
(4) Adresa sídla:
Koberovice 42
39459 Koberovice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
94-5916261/0710
(CZ43 0710 0000 9400 0591 6261)
(6) IČ: Nápověda
00248410
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
548146
   Zkratka subjektu:
Koberovice
(4) Email:
obec@koberovice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.koberovice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420725101097
[mobilní]
+420565567037
[stolní]
    Úřední hodiny:
Středa: 18:00 - 20:00
 
garant dat: mrazkova.t@kr-vysocina, poslední úprava: 17.08.2021 08:06:33
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English