ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC PETROVIČKY

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC PETROVIČKY
(4) Adresa sídla:
Petrovičky 35
50801 Petrovičky
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
25422541/0100
(CZ63 0100 0000 0000 2542 2541)
(6) IČ: Nápověda
00578509
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
548871
   Zkratka subjektu:
Petrovicky
(4) Email:
ou.petrovicky@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.petrovicky.unas.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420495445144
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 18:00 - 19:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 06.01.2013 11:15:12
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English