ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Pertoltice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Pertoltice
(4) Adresa sídla:
Dolní Pertoltice 59
46401 Pertoltice
(4) Doručovací adresa:
Pertoltice 59

(5) Bankovní spojení:
18521461/0100
(CZ80 0100 0000 0000 1852 1461)
(6) IČ: Nápověda
00671959
(7) DIČ: Nápověda
CZ00671959
    Kód obce:
564311
   Zkratka subjektu:
Pertoltice
(4) Email:
obec.pertoltice@volny.cz
[oficiální]
ou_pertoltice@volny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obecpertoltice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420720162170
[mobilní]
+420724189166
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 16:45
Středa: 07:00 - 16:45
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 16.03.2015 12:30:13
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English