ePUSA
 
Vyhledávání:

Městys Hostomice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Městys
(1) Ofic. název subjektu:
Městys Hostomice
(4) Adresa sídla:
Mlýnská 158
41752 Hostomice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00266311
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
567531
   Zkratka subjektu:
HOSTOMIBIL
(4) Email:
podatelna@hostomice.eu
[podatelna]
starosta@hostomice.eu
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.hostomice.eu
[oficiální]
(4) Telefon:
+420417825197
[stolní]
+420417825209
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:30 - 17:00
Středa: 07:30 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 09.05.2012 11:00:12
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English