ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC LODÍN

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC LODÍN
(4) Adresa:
Lodín 100
50315 Lodín
(5) Bankovní spojení:
1080845349/0800
(CZ58 0800 0000 0010 8084 5349)
(6) IČ: Nápověda
00269051
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
570303
   Zkratka subjektu:
Lodin
(4) Email:
oulodin@mybox.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.nechanicko.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420495445107
[stolní]
+420495482611
[fax]
+420724182789
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Středa: 16:00 - 18:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:31:16
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English