ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Orel

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Orel
(4) Adresa sídla:
Orel 67
53821 Orel
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
6021531/0100
(CZ76 0100 0000 0000 0602 1531)
(6) IČ: Nápověda
00270636
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
571962
   Zkratka subjektu:
Orel
(4) Email:
urad@obecorel.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://obecorel.cz
[oficiální]
urad@obecorel.cz
[podatelna]
(4) Telefon:
+420469681408
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:30 - 11:30
  12:30 - 16:00
Středa: 07:30 - 11:30
  12:30 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 15.05.2013 17:20:15
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English