ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC MEZILEČÍ

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC MEZILEČÍ
(4) Adresa sídla:
Mezilečí 77
55205 Mezilečí
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
13525551/0100
(CZ92 0100 0000 0000 1352 5551)
(6) IČ: Nápověda
00654019
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
574236
   Zkratka subjektu:
Mezileci
(4) Email:
--- nevyplněno ---
(4) WWW:
http://www.mezileci.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420491491115
[stolní]
    Úřední hodiny:
Středa: 19:30 - 21:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 16.03.2016 10:11:52
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English