ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC SLAVĚTÍN NAD METUJÍ

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC SLAVĚTÍN NAD METUJÍ
(4) Adresa sídla:
Slavětín nad Metují 83
54901 Slavětín nad Metují
(4) Doručovací adresa:
Slavětín nad Metují 83
549 0 Nové Město nad Metují 1
(5) Bankovní spojení:
13429551/0100
(CZ58 0100 0000 0000 1342 9551)
(6) IČ: Nápověda
00273031
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
574431
   Zkratka subjektu:
SlvtnMtuji
(4) Email:
ou_slavetin_nm@quick.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.slavetinnadmetuji.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420491475530
[stolní]
+420491475530
[fax]
+420603218079
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Středa: 14:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:20:51
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English