ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC ŠONOV

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC ŠONOV
(4) Adresa sídla:
Šonov 318
54971 Šonov
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
11028551/0100
(CZ18 0100 0000 0000 1102 8551)
(6) IČ: Nápověda
00273112
(7) DIČ: Nápověda
CZ00273112
    Kód obce:
574511
   Zkratka subjektu:
Sonov
(4) Email:
sonov@obec.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.sonov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420491521400
[stolní]
+420491523645
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 15:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 04.06.2012 15:50:10
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English