ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Slatina nad Zdobnicí

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Slatina nad Zdobnicí
(4) Adresa sídla:
Slatina nad Zdobnicí 198
51756 Slatina nad Zdobnicí
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
5925571/0100
(CZ29 0100 0000 0000 0592 5571)
(6) IČ: Nápověda
00275395
(7) DIČ: Nápověda
CZ00275395
    Kód obce:
576786
   Zkratka subjektu:
SltnZdbnci
(4) Email:
obec@slatinanz.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.slatinanz.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420494594266
[stolní]
+420494594266
[fax]
+420604265989
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 14:00 - 17:00
Středa: 14:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:14:07
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English