ePUSA
 
Vyhledávání:

OBEC DOLNÍ DVŮR

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
OBEC DOLNÍ DVŮR
(4) Adresa sídla:
Dolní Dvůr 78
54342 Dolní Dvůr
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
8927601/0100
(CZ68 0100 0000 0000 0892 7601)
(6) IČ: Nápověda
00277754
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
579149
   Zkratka subjektu:
DolniDvur
(4) Email:
starosta@dolnidvur.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.dolnidvur.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420499522376
[stolní]
+420739416335
[mobilní]
    Úřední hodiny:
--- nevyplněno ---
 
garant dat: Adm_DolniDvur@czp, poslední úprava: 05.11.2018 13:31:14
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English