ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Racková

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Racková
(4) Adresa sídla:
Racková 45
76001 Racková
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1400367359/0800
(CZ40 0800 0000 0014 0036 7359)
(6) IČ: Nápověda
00284386
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
585670
   Zkratka subjektu:
Rackova
(4) Email:
ou@rackova.cz
[oficiální]
starosta@rackova.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.rackova.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420577911582
[fax]
+420577911582
[stolní]
    Úřední hodiny:
Středa: 07:30 - 11:30
  12:30 - 19:00
Čtvrtek: 07:30 - 11:30
  12:30 - 15:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:15:28
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English