ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Spytihněv

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Spytihněv
(4) Adresa:
Spytihněv 359
76364 Spytihněv
(5) Bankovní spojení:
4620661/0100
(CZ65 0100 0000 0000 0462 0661)
1407074399/0800
(CZ36 0800 0000 0014 0707 4399)
(6) IČ: Nápověda
00284491
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
585793
   Zkratka subjektu:
Spytihnev
(4) Email:
ou@spytihnev.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.spytihnev.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420577943029
[fax]
+420571117121
[stolní]
+420724271015
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:30 - 16:30
Úterý: 07:30 - 15:30
Středa: 07:30 - 16:30
Čtvrtek: 07:30 - 15:30
Pátek: 07:30 - 15:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:36:17
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English