ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Dražůvky

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Dražůvky
(4) Adresa:
Dražůvky 114
69633 Dražůvky
(5) Bankovní spojení:
23829671/0100
(CZ81 0100 0000 0000 2382 9671)
(6) IČ: Nápověda
00488429
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
586153
   Zkratka subjektu:
Drazuvky
(4) Email:
obec.drazuvky@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.drazuvky.cz
[podatelna]
http://www.drazuvky.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
518633526
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:30 - 16:30
Úterý: 08:30 - 13:30
Středa: 08:30 - 16:30
Čtvrtek: 08:30 - 13:30
Pátek: 08:30 - 13:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:41:03
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English